Додати підприємство
Про проект  Про проект |  Преміум картки  Преміум картки |  Додати підприємство  Додати підприємство |  Партнери  Партнери |  Написати нам листа  Написати нам листа ВХІД ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ  ВХІД ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 
укр. рус.
ШляхВи знаходитесь тут: Головна » Каталог екологічних рішень, товарів та послуг » Рішення

Рішення підприємства: Український державний науково-технічний центр "Енергосталь"

Додати рішення

Вид Фото Назва рішення Рубрики Детальний опис Ціна Додано
Послуга Енергетичний аудит підприємств Альтернативна енергетика та енергозбереження » Енергозбереження: рішення, послуги та обладнання  УкрДНТЦ «Енергосталь» виконує комплекс робіт з енергетичного обстеження (ЕО) підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

УкрДНТЦ «Енергосталь» може виконати ЕО як окремий вид послуг та як попередній етап проекту модернізації виробництва.

Мета проведення енергетичного обстеження:
1. Визначення енергозберігаючих проектів та оцінка внеску кожного з них у зменшення витрати палива.
2. Визначення внеску усіх складових паливного балансу в енергоємність продукції.
3. Визначення проектів, які забезпечують зниження енергоємності продукції.
4. Оцінка енергозберігаючих проектів з їх ефективності.

УкрДНТЦ «Енергосталь» виконав енергетичне обстеження на ряді металургійних підприємств.

Подробиці: перейти
договірна 09.01.2010
Товар Cтворення підприємства з переробки твердих побутових відходів (ТПВ) Послуги та обладнання для рекультивації земель та очищення екосистем » Поводження з відходами та їх утилізація  УкрДНТЦ «Енергосталь» виконує комплексні роботи зі створення підприємства з переробки твердих побутових відходів (ТПВ) від розробки проектної, конструкторської, технологічної та нормативно-технічної документації, виготовлення та поставки усього необхідного обладнання та систем управління до наладки, введення до експлуатації та технічного супроводу.

Центр пропонує створення комплексного підприємства з переробки ТПВ продуктивністю 100–120 тис. т/рік, яке забезпечить переробку відходів районів міста та області з населенням 400–500 тис. чол.

Підприємство розміщується на полігоні або вільному майданчику з відстанню до найбільш близьких житлових будинків не менше 500 м.

На підприємстві передбачається будівництво трьох ліній спалювання залишків сміття після сортування (одна в резерві). Кожна лінія продуктивністю 120 т/сутки (5 т/год) включає піч для спалювання відходів, котел-утилізатор та повітронагрівач, п’ятиступеневу газоочистку, що складається з камери допалювання, інерційно-вихрьового апарату, упорскування лужного розчину, каталітичного апарату, тканьового фільтру. Дим очищується від шкідливих речовин до рівня діючих в Україні норм.

Стаціонарний завод з переробки ТПВ було створено УкрДНТЦ «Енергосталь» на замовлення Південної залізниці в м. Люботині (Харківська обл.).

Також УкрДНТЦ «Енергосталь» пропонує мобільні пересувні установки продуктивністю 50–200 кг/год для переробки ТПВ безпосередньо на місцях їх утворення або накопичення. Мобільні установки розташовуються на залізничній платформі або автомобільному полуприцепі та забезпечують ефективну та безпечну утилізацію відходів.

Подробиці: перейти
договірна 09.01.2010
Послуга Екологічний аудит Обробка екологічної інформації та екологічний аудит » Екологічний аудит  УкрДНТЦ «Енергосталь» пропонує проведення екологічного аудита, який визначає:
+ ризик здійснення інвестиційних проектів;
+ ефективність природоохоронної діяльності підприємства;
+ окремі стадії або технологічний процес у цілому;
+ відповідність діяльності підприємства вимогам забезпечення екологічної та техногенної безпеки.

В результаті проведення екологічного аудита видається аудиторський висновок, у який включені:
+ висновки щодо відповідності виробничої діяльності підприємства природоохоронному законодавству;
+ висновки щодо цілеспрямованості використання засобів, що виділені на охорону навколишнього середовища;
+ оцінки впливу підприємства на стан навколишнього середовища, здоров’я обслуговуючого персоналу, екологію в регіоні, дані про наявність та величини викидів забруднюючих речовин;
+ оцінки потенційної небезпеки підприємства при виникненні аварійної ситуації;
+ висновки щодо професійної компетентності робітників природоохоронних служб підприємства, їх забезпечення сучасними технічними засобами контролю за дотриманням допустимих величин забруднення;
+ висновки щодо величини та характеру забруднення навколишнього середовища підприємством.
договірна 09.01.2010
Послуга Система екологічного моніторингу якості атмосферного повітря Автоматичні системи контролю стану довкілля та природокористувачів » Атмосферне повітря, викиди  УкрДНТЦ «Енергосталь» на базі відділу екологічного моніторингу, стандартизації, метрології та якості створена вимірювальна лабораторія, що атестована Міністерством промислової політики України (атестат № 06544-5-2-14 ВЛ від 05.03.2005 р.) на право проведення вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднень, відходах, атмосферному повітрі, повітрі робочої зони, стокових та поверхневих водах, ґрунтах.

Центром виконуються роботи:
+ термографічний аналіз пилу, шламів та інших екологічних об’єктів;
+ дослідження питомого електричного опору пилу з видачею рекомендацій з підвищення ефективності роботи електрофільтрів;
+ визначення дисперсного складу та інших фізичних параметрів забруднюючих речовин, що впливають на роботу газоочисних та водоочисних споруд.

Центр проводить роботи з оцінки забрудненості атмосферного повітря, зокрема:
+ інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (право на проведення робіт підтверджено реєстраційним свідоцтвом № 047 від 19.04.2005 р. Харківського Держуправління Міністерства екології та природних ресурсів України);
+ паспортизацію газоочисних установок, видає рекомендації з підвищення ефективності їх роботи;
+ оцінку впливу на навколишнє середовище заходів, що здійснюються (ліцензія № 105269 від 7.06.2005 р.) для підприємств, які проектуються, а також для нормування викидів в атмосферу підприємств, які реконструюються;
+ розробку документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців (реєстраційне свідоцтво № 197 від 20.07.2005 р.).

Центром розроблені показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферне повітря від джерел викидів: металургійних виробництв, гірничо-рудних підприємств.
договірна 09.01.2010
Товар Замкнені оборотні системи водопостачання Системи та засоби очищення води, питна вода » Системи водопостачання  УкрДНТЦ «Енергосталь» виконує комплексні роботи зі створення замкнених систем водопостачання підприємств:
+ Організація локальних замкнених систем водопостачання окремих цехів та виробництв там, де це можливо.
+ Максимально можливе зменшення продувки оборотних систем за рахунок застосування стабілізаційного оброблення оборотної та/або додаткової води.
+ Послідовно-повторне застосування води шляхом використання її частини або всієї кількості з системи з високими вимогами до якості води в системі з більш низькими вимогами.
+ Доочищення забруднених стокових вод.
+ Концентрування та випарка або термозм’якшення солевмісних стокових вод, подальше використання яких неможливе.
+ Очищення або використання поверхневих стокових вод.

УкрДНТЦ «Енергосталь» має великий досвід розробки безстокових систем водопостачання підприємств. На підприємствах України практично безстокові системи водопостачання створені на ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», а також на таких найбільш крупних металургійних комбінатах, як ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат», АТ «АрселорМіттал Теміртау», ВАТ «Уральська сталь», ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат».

Подробиці: перейти
договірна 09.01.2010
Товар Безстокова система очищення хімічно забруднених стічних вод Системи та засоби очищення води, питна вода » Водоочисні системи та обладнання  УкрДНТЦ «Енергосталь» розробив безстокову систему очищення стічних вод, що містять хром, відпрацьованих травильних розчинів та кислих промивних вод (промивка листів після їх травлення).

Технологія очищення передбачає відновлення хрому та наступне спільне очищення кислих стоків та стоків, що містять хром, в освітлювачах та механічних фільтрах, після чого вода поступає на іонітні фільтри. Знесолена вода повертається споживачу.

У результаті регенерації іонітних фільтрів усі забруднення концентруються та переходять у відпрацьовані регенераційні розчини, обсяг яких у багато раз менше обсягу очищених вод. Подальша переробка розчинів включає випарку аміачної води, яка знову використовується для нейтралізації кислих стоків.

Створення оборотної системи для цеху жерсті АТ «АрселорМіттал Теміртау» дозволило вирішити проблему безстокового водопостачання підприємств.
договірна 09.01.2010
Товар Безстокова система очищення солянокислих стічних вод Системи та засоби очищення води, питна вода » Водоочисні системи та обладнання  Система використовується для очищення суміші відпрацьованих солянокислих травильних розчинів та промивних вод у тих випадках, коли регенерація розчинів з отриманням HСl є нерентабельною через недостатньо високу концентрацію хлоридів, але їх вміст все ж такий, що методи іонного обміну та електродіалізу економічно невигідні в порівнянні з випарюванням.

Створена Центром схема очищення стічних вод виключає викид забруднених вод та дозволяє створити замкнену систему водопостачання.

Установка розроблена для ліквідації викидів в р. Волгу неочищених стічних вод Волгоградського сталепрокатного заводу.
договірна 09.01.2010
Товар Система очищення стоків хімводоочисток, що містять сіль Системи та засоби очищення води, питна вода » Водоочисні системи та обладнання  Система призначена для очищення відпрацьованих розчинів після регенерації Na - катіонних фільтрів та промивних вод з метою отримання чистої води та повареної солі, що повторно використовується для регенерації фільтрів.

Технологія очищення включає очищення стоків, що містять хлористий натрій та хлористий кальцій, на механічних фільтрах, упарювання розчину до утворення кристалів NaCl, відділення кристалів на центрифузі та виготовлення з них 20 %-го розчину хлористого натрію, що використовується для регенерації фільтрів.38 %-ий розчин хлористого кальцію, який утворюється в результаті випарювання, є товарним продуктом. Система працює в безстоковому режимі.

Дана система очищення стоків, що містять сіль, була розроблена Центром для ВАТ «АрселорМіттал Теміртау» з метою створення замкненої системи водопостачання підприємств.
договірна 09.01.2010
Товар Відкриті (безнапірні) гідроциклони Системи та засоби очищення води, питна вода » Водоочисні системи та обладнання  Відкриті (безнапірні) гідроциклони призначені для очищення забруднених вод газоочисток доменних та сталеплавильних печей, конвертерів, аспіраційних установок підбункерних приміщень доменних печей, машин вогневого зачищення прокату та ін. У відкритому гідроциклоні можуть також затримуватися масла та нафтопродукти.

Принцип роботи відкритого гідроциклону засновано на інтенсивній градієнтній флокуляції (тобто злитті та укрупнені зважених частинок) у потоці, що обертається, який створюється в апараті за рахунок тангенціального введення води. Питоме гідравлічне навантаження на гідроциклони у 3 – 5 разів перевищує навантаження на радіальні відстійники.

Безнапірні гідроциклони виконуються діаметром 2,5 – 8 м.

Відкриті гідроциклони удосконаленої конструкції можуть бути оснащені гребковим пристроєм з електроприводом 0,5 – 1,5 кВт, що підвищує надійність видалення шламу, та водорозподільною перегородкою для підвищення ефективності очищення та більш рівномірного розподілу потоків води в центральній зоні відстоювання.

Відкриті гідроциклони діаметром 6 м впроваджені на ВАТ «Дніпроспецсталь», ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Уральська сталь» та інших підприємствах.

Технічні характеристики: дивитись
договірна 09.01.2010
Товар Радіальні відстійники з камерою флокуляції Системи та засоби очищення води, питна вода » Водоочисні системи та обладнання  Радіальні відстійники з камерою флокуляції застосовуються для очищення води в оборотних циклах металургійних виробництв: аглофабрик, газоочисток доменних печей, конвертерів та станів гарячої прокатки.

Відзначною особливістю відстійника є наявність вбудованої камери флокуляції, що виконана по аналогії з відкритим гідроциклоном. Вода вводиться тангенційно по трьом патрубкам. За рахунок обертального руху, що створюється тангенціального підведення води, у камері відбувається інтенсивна флокуляція зважених речовин та утворення агрегатів, які потім осідають у зоні відстоювання. Наявність вбудованої камери флокуляції дозволяє підвищити питоме гідравлічне навантаження на відстійник у 1,5 – 2 рази у порівняні з відстійниками відомих типів.

Відстійники впроваджені на ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ЗАТ «Макіївський металургійний завод», ВАТ «Северсталь», ВАТ «Новолипецький металургійний комбінат». Радіальні відстійники можуть бути використані також на підприємствах інших галузей промисловості. В залежності від конкретних умов можуть використовуватися радіальні відстійники з камерою флокуляції та меншого діаметру (24 та 18 м).

Технічні характеристики: дивитись
договірна 09.01.2010
Товар Флокулятори Системи та засоби очищення води, питна вода » Водоочисні системи та обладнання  УкрДНТЦ «Енергосталь» створені та впроваджені в промисловість декілька різних модифікацій флокуляторів. Найбільш ефективні апарати з периферійною камерою флокуляції. Питоме гідравлічне навантаження на флокулятор у 2 – 2,5 рази вище, ніж на відстійники.

Флокулятори, що пропонуються УкрДНТЦ «Енергосталь», використовуються:
+ у чорній металургії – для очищення вод в оборотних системах водопостачання аглофабрик, газоочисток доменних печей, конвертерів та інших вод, що містять механічні забруднення; для очищення стокових вод, що містять маслоокалину, машин безперервного лиття заготівель та дрібносортних станів;
+ в інших галузях промисловості – для очищення стокових вод від механічних забруднень.

Флокулятори впроваджені на ЗАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», СЗАТ «Молдавський металургійний завод».

Технічні характеристики: дивитись
договірна 09.01.2010
Товар Тонкошарові флокулятори Системи та засоби очищення води, питна вода » Водоочисні системи та обладнання  Тонкошарові флокулятори, створені УкрДНТЦ «Енергосталь», призначені для очищення від зважених часток стокових вод аглофабрик, газоочисток доменних печей та конвертерів. Флокулятори можуть бути використані для очищення стокових вод інших галузей промисловості (гірничорудна, виробництво будівельних матеріалів, машинобудування та ін.).

Осадження зважених речовин у флокуляторі відбувається в тонких шарах води у похилих каналах, які об’єднані в тонкошарові модулі. Канали розташовані один над іншим, що в багато разів збільшує фактичну площу осадження. Мілкі частки осаджуються на дно каналу.

Оригінальна конструкція корпусу флокулятора дозволяє довести ступінь заповнення поперечного перетину однаковими тонкошаровими модулями до 80 – 90 %.

При навантажені 12 м3/м2год продуктивність тонкошарового флокулятору діаметром 12 м у два рази вище у порівняні з без’ярусним флокулятором та досягає продуктивності радіального відстійника з камерою флокуляції.

Використання тонкошарових флокуляторів особливо ефективно при реконструкції діючих об’єктів, а також при будівництві нових на території підприємства.

Технічні характеристики: дивитись
договірна 09.01.2010
Товар Горизонтальні відстійники – флотатори Системи та засоби очищення води, питна вода » Водоочисні системи та обладнання  Горизонтальні відстійники – флотатори застосовуються для очищення циркулюючої емульсії станів холодної прокатки, стокових вод інших виробництв від зависі та плаваючих масел при витратах до 500 м3/год.

Відстійник складається з двох послідовно з’єднаних секцій. Перша секція служить для попереднього очищення від зважених речовин та масел, обладнана скребком для видалення осадку та пінкознімачами для видалення масел. Друга секція призначена для доочищення води з використанням процесу флотації.

Відстійники можуть бути виготовлені продуктивністю від 100 до 400 м3/год.

Горизонтальні відстійники-флотатори розроблені для встановлення в системах очищення циркулюючої емульсії станів холодної прокатки ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» та АТ «АрселорМіттал Теміртау».

Технічні характеристики: дивитись
договірна 09.01.2010
Товар Очисні споруди поверхневих вод Системи та засоби очищення води, питна вода » Очищення природних вод Системи та засоби очищення води, питна вода » Водоочисні системи та обладнання  Споруди призначені для очищення дощових та талих вод (іноді спільно з виробничим стоком), що скидаються по системі зливової каналізації у водоймище.

Очисні споруди включають:
+ відстійник-накопичувач, що обладнаний пристроєм для видалення масел та згрібання осадку;
+ насосно-фільтрувальну станцію.

УкрДНТЦ «Енергосталь» розроблено метод визначення раціональних обсягів відстійників-накопичувачів, а також конструкція відстійника з регульованим відбором води, що значно підвищує ефективність очищення води від зважених речовин, забезпечує якість води, що потребується для підпитки оборотних систем водопостачання.

Система очищення виробничих та поверхневих стічних вод, що розрахована на прийом разового дощового стоку обсягом біля 43 тис. м3, успішно працює на ВАТ «Северсталь».
договірна 09.01.2010
Послуга Розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств і організацій України Обробка екологічної інформації та екологічний аудит » Розробка документації на природокористування  УкрДНТЦ «Енергосталь» виконує роботи з підготовки та погодження пакету документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

+ Виконання інвентаризації джерел викидів парникових газів та шкідливих речовин в атмосферу та визначення ефективності роботи газоочисних установок.
+ Розробка показників питомих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для окремих виробництв та у цілому для підприємств.
+ Паспортизація газоочисних установок, рекомендації з підвищення ефективності їх роботи.
+ Підготовка та впровадження системи управління якістю підприємств за ДСТУ ISO 9001–2001 з наступною сертифікацією в системі УкрСЕРПО, TUV NORD та інших міжнародних системах, систем екологічного менеджменту за стандартами серії ISO 14000.
+ Проведення екологічного аудита.
договірна 09.01.2010
Послуга Впровадження механізмів Кіотського протоколу Модернізація підприємств. Екологічні інвестиції. Кіотський протокол. Проекти спільного впровадження. » Консалтингові компанії, верифікатори проектів  УкрДНТЦ «Енергосталь» призначено головною організацією з комплексу науково–технічних питань впровадження механізмів Кіотського протоколу на підприємствах ГМК наказом Міністерства промислової політики України від 19.08.2005 р.

Кіотський протокол – глобальна угода щодо охорони навколишнього середовища, що заснована на ринкових механізмах регулювання – механізмі міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових газів. Країни–учасниці, які взяли на себе зобов’язання зі скорочення викидів, будуть домагатися цього за рахунок впровадження передових технологій, модернізації вже діючих виробництв, посилювання природоохоронного контролю, розвитку нових видів палива. Якщо держава не в змозі виконати свої зобов’язання шляхом підвищення ефективності виробничих процесів, у Кіотському протоколі передбачені спеціальні «гнучкі механізми», що дозволяють забезпечити виконання зобов’язань за рахунок придбання надлишків квот у інших країн.

Передбачені два основних механізми:
+ проекти спільного впровадження (ПСВ), які надають право суб’єктам емісії парникових газів реалізувати на ринку одиниці їх скорочення, отримані при впровадженні ПСВ за період 2008-2012 рр.
+ торгівля квотами на викиди, при якій держави можуть продавати або купувати квоти на викиди парникових газів на національному, регіональному або міжнародному ринках.

УкрДНТЦ «Енергосталь» може розробити перелік типових енергозберігаючих проектів, які можуть бути запропоновані підприємствам галузі в якості основи для програм енергозбереження, а також організувати та провести на підприємствах ГМК комплекс робіт з оцінки їх ефективності, відбору та обґрунтування їх в якості ПСВ.

У практичному плані фахівці УкрДНТЦ «Енергосталь» готові надати кваліфіковану допомогу підприємствам:
+ у визначені обсягів квот на викиди парникових газів;
+ у відборі, обґрунтуванні та підготовці матеріалів для проектів спільного впровадження.
договірна 09.01.2010
Товар Рукавні фільтри з імпульсною регенерацією (ФРІР) Автоматичні системи контролю стану довкілля та природокористувачів » Атмосферне повітря, викиди Модернізація підприємств. Екологічні інвестиції. Кіотський протокол. Проекти спільного впровадження. » Технології та обладнання  Рукавні фільтри з імпульсною регенерацією (ФРІР), які випускає УкрДНТЦ «Енергосталь» з 1988 р., мають ряд переваг у порівнянні з фільтрами інших виробників:
+ висока швидкість та потужність клапанів подачі стисненого повітря на імпульсну продувку, що забезпечує ефективну регенерацію фільтрувального матеріалу рукавів, а залишкова концентрація пилу після очищення – до 10-20 мг/м3;
+ питоме газове навантаження на фільтруючу поверхню у 1,5 – 2 рази вище;
+ однобічне верхнє кріплення рукавів значно спрощує експлуатацію;
+ розміщення поза цехових приміщень, виконання укриття лише верхньої частини;
+ спеціалізоване виробництво та застосування сучасних технологій при виготовленні;
+ висока ступінь уніфікації основних вузлів та деталей.

УкрДНТЦ «Енергосталь» створить ФРІР різної продуктивності в залежності від місця його застосування.

На фото: ФРІР-8500 Державного унітарного підприємства м. Москви «Ливарно-прокатний завод» (м. Ярцево, Смоленська обл.)
договірна 09.01.2010
Товар Касетні фільтри з імпульсною регенерацією (ФКІР) Автоматичні системи контролю стану довкілля та природокористувачів » Атмосферне повітря, викиди Модернізація підприємств. Екологічні інвестиції. Кіотський протокол. Проекти спільного впровадження. » Технології та обладнання  УкрДНТЦ «Енергосталь» для захисту повітряного басейну від промислових викидів був розроблений фільтр касетний з імпульсною регенерацією (ФКІР) продуктивністю до 100000 м3/год. Фільтр має невеликі габарити, компактний у порівнянні з аналогами.

Фільтр призначено для очищення технологічних газів та аспіраційних викидів від високодисперсного пилу, який не є токсичним, пожежо- та вибухонебезпечним, підприємств чорної та кольорової металургії, промисловості будівельних матеріалів, машинобудівної, хімічної та медичної промисловості та інших галузей. Відзначною особливістю цього фільтру є використання плоских касет, які мають кишені клиноподібної форми, із вставленими до них об’ємними дротовими елементами, а також застосування високоефективної системи імпульсної регенерації фільтрувальної перегородки.
договірна 09.01.2010
Товар Реконструкція «сухих» газоочисток Автоматичні системи контролю стану довкілля та природокористувачів » Атмосферне повітря, викиди Модернізація підприємств. Екологічні інвестиції. Кіотський протокол. Проекти спільного впровадження. » Технології та обладнання  УкрДНТЦ «Енергосталь» були розроблені та впроваджені технічні рішення з реконструкції існуючих малоефективних пиловловлювачів (рукавних фільтрів типу СМЦ, ФРКДИ, ФРКН та ін.), електрофільтрів різних типорозмірів (УГ, ПГД та ін.) із заміною їх на високоефективні сучасні рукавні фільтри з імпульсною регенерацією типу ФРІР.

При реконструкції внутрішнє застаріле обладнання замінюється на сучасне з максимальним використанням існуючих корпусів, бункерів, опірних конструкцій, підвідних газоходів та фундаментів пиловловлювачів.

Центром успішно виконана реконструкція газоочисток електропечей в електросталеплавильному цесі № 2 ВАТ «Златоустівський металургійний завод», аспіраційних установок дозувального блоку сировинного відділення ВАТ «Кривий Ріг – Цемент» та інших підприємств.

Модернізовані пиловловлюючі установки забезпечують залишкову запиленість викидів у межах 10 – 20 мг/м3 (при 150 мг/м3 до реконструкції).
договірна 09.01.2010
Товар Реконструкція «мокрих» газоочисток Автоматичні системи контролю стану довкілля та природокористувачів » Атмосферне повітря, викиди Модернізація підприємств. Екологічні інвестиції. Кіотський протокол. Проекти спільного впровадження. » Технології та обладнання  Для «мокрих» систем очищення газів УкрДНТЦ «Енергосталь» розробив круглі та прямокутні регульовані труби Вентурі різних конструкцій з плівковим та форсунковим зрошеннями.

Продуктивність за повітрям (газом) – 500 тис. м3/год. При питомій витраті води 0,5 – 1,0 л/м3 та гідравлічному опорі до 20 кПа досягається ефективність пиловловлювання до 99,9 %.

Технологічна схема очищення доменного газу може бути реалізована на доменних печах обсягом від 1033 до 5000 м3.

Схема очищення доменного газу включає установку після радіального пиловловлювача циклону зі збільшенням вловлювання сухого пилу з 50 до 80 %. У запропонованій схемі зменшені габарити скрубера зі збільшенням швидкості газу до 2 м/с та оптимізацією системи зрошення.

Регульована труба Вентурі з краплевловлювачем при гідравлічному опорі 16–20 кПа забезпечує досягнення кінцевої запиленості 4 мг/м3.

Технічні характеристики: дивитись
договірна 09.01.2010
Товар Очищення газових викидів підприємств від оксидів сірки та азоту Автоматичні системи контролю стану довкілля та природокористувачів » Атмосферне повітря, викиди Модернізація підприємств. Екологічні інвестиції. Кіотський протокол. Проекти спільного впровадження. » Технології та обладнання  Для очищення газових викидів від окислів сірки УкрДНТЦ «Енергосталь» розробив та освоїв у промисловості рідкий вапняковий метод очищення у високошвидкісних порожнистих форсункових скруберах із використанням гравітаційних фільтрів – класифікаторів циркулюючої суспензії, яка характеризується високою експлуатаційною надійністю. Гарантована ефективність очищення від SO2 складає 85 % при коефіцієнті використання вапна не нижче 40 %. Такі установки впроваджені на ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» та ВАТ «Новокузнецький металургійний комбінат».

У рамках комплексного вирішення проблеми сірковловлювання вапняковим методом Центром пропонується технологія підготовки шламів вапнякової сіркоочистки до утилізації в виробництві будівельних матеріалів та в сільському господарстві.

Розробка, впровадження та промислове освоєння вапнякового методу на аглофабриці ВАТ «Магнітогорський металургійний комбінат» відзначена золотою та двома бронзовими медалями ВДНГ СРСР у 1977 р. Удосконалений вапняковий метод, впроваджений на аглофабриці ВАТ «Новокузнецький металургійний комбінат», відзначено золотою, срібною та бронзовою медалями ВДНГ у 1982 р.

Для очищення газових викидів травильних відділень від окислів азоту, а також парів та аерозолів кислот УкрДНТЦ «Енергосталь» пропонує технологію очищення в високошвидкісних порожнистих скруберах з краплевловлювачем з ефективністю вловлювання парів кислот 90 - 98 % та ступенем очищення викидів від окислів азоту 82 - 92 %.

Для очищення газів травильних відділень та цехів гальванічних покриттів Центром розроблена технологія очищення з використанням компактних реґенерувальних фільтрувальних апаратів касетного типу з ефективністю вловлювання хімічних домішок до 98 %.
договірна 09.01.2010
Star Український державний науково-технічний центр "Енергосталь"
Рубрики: Альтернативна енергетика та енергозбереження » Енергозбереження: рішення, послуги та обладнання
Модернізація підприємств. Екологічні інвестиції. Кіотський протокол. Проекти спільного впровадження. » Консалтингові компанії, верифікатори проектів
Модернізація підприємств. Екологічні інвестиції. Кіотський протокол. Проекти спільного впровадження. » Технології та обладнання
Системи та засоби очищення води, питна вода » Водоочисні системи та обладнання
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит » Екологічний аудит
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит » Розробка документації на природокористування
Послуги та обладнання для рекультивації земель та очищення екосистем » Поводження з відходами та їх утилізація
Системи та засоби очищення води, питна вода » Системи водопостачання
Автоматичні системи контролю стану довкілля та природокористувачів » Атмосферне повітря, викиди
Системи та засоби очищення води, питна вода » Очищення природних вод
Логотип Український державний науково-технічний центр
Адреса(и):
61166, м. Харків, просп. Леніна, 9
на карті
Телефон(и):
8(057)702-17-31 [тел., генеральний директор]
8(057)702-17-32 [факс, генеральний директор]
8(057)758-07-33 [відділ маркетингу]
8(057)758-07-95 [відділ маркетингу]
Web-адреса(и):
www.energostal.kharkov.ua
E-Mail(s): energostal, market
Файли (прайс-лист тощо): Напрямки_діяльності.pdf Схематична карта "Як нас знайти!": відсутня
Опис діяльності: УкрДНТЦ "Енергосталь" пропонує:
1. Енергозбереження: енергетичний аудит підприємств; розробка та реалізація програм енергозбереження; наскрізні витрати енергоресурсів; проекти спільного впровадження в рамках Кіотського протоколу; розробка та освоєння енергозберігаючих екологічно чистих технологій.
2. Захист повітряного басейну.
3. Захист водного басейну: замкнені оборотні системи водопостачання; система очищення відпрацьованих травильних розчинів і промивних вод; очищення відпрацьованих та циркуляційних емульсій; очищення знежирювальних розчинів; стабілізаційна обробка води; споруди для очищення стічних вод; напірні фільтри для очищення промислових стічних вод; очисні споруди поверхневих вод; пристрої для видалення масел з поверхні води.
4. Знешкодження та утилізація відходів.
5. Екологічний моніторинг: система екологічного моніторингу якості атмосферного повітря; екологічний аудит; проведення інвентаризації джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу і визначення ефективності роботи газоочисних установок; паспортизація газоочисних установок.
6. Генеральне проектування підприємств. Створення нових технологій виробництва. Розробка «під ключ» АСУ ТП металургії, коксохімії, енергетики, машинобудування. Оптимізація технологічних процесів.
7. Нормативне і метрологічне забезпечення підприємств: атестація; розробка, узгодження та державна реєстрація нормативної документації; одержання дозволів; школа-семінар з підготовки персоналу центральних заводських лабораторій і метрологічних служб підприємств.

З 2004 р. УкрДНТЦ "Енергосталь" є засновником та видавцем науково-виробничого журналу "Екологія та промисловість", який входить до переліку видань, затверджений ВАК України для публікації наукових робіт для отримання ступенів кандидата та доктора наук.
Ілюстрації (фото, плакати тощо): ФотоФотоФотоФотоФотоФотоФото
Рішення, продукція, послуги Рішення, продукція, послуги (21) Експертні оцінки Експертні оцінки (0)

Експертні оцінки (0):

Додати експертну оцінку
Експертні оцінки відсутні.