Додати підприємство - це швидко та безкоштовно
Про проект  Про проект |  Преміум картки  Преміум картки |  Додати підприємство  Додати підприємство |  Партнери  Партнери |  Написати нам листа  Написати нам листа ВХІД ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ  ВХІД ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 
укр. рус.
ШляхВи знаходитесь тут: Головна » Каталог сайтів підприємств екологічної спрямованості » Екологічна освіта та підготовка кадрів

Каталог сайтів підприємств екологічної спрямованості

Додати сайт

Екологічна освіта та підготовка кадрів

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 add Додати сайт Сайтів у підрубриці: 92 Версія для друку
Скріншот
НДЛ ЕДЕМ Вінницького національного технічного університету
Рубрика: Екологічна освіта та підготовка кадрів
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит
Геоінформаційні системи моніторингу та управління
Web-адреса: www.ndledem.vn.ua
Науково-дослідна лабораторія екологічних досліджень та екологічного моніторингу (НДЛ ЕДЕМ) відома в Україні та за кордоном своїми науковими розробками в галузі моніторингу, моделювання, контролю та управління природними та техногенними об'єктами з використанням сучасних інформаційних технологій (баз даних, геоінформаційних систем, веб-технологій, XML та ін.).
Основні напрямки роботи вчених НДЛ:
+ математичне моделювання екологічних процесів;
+ моделювання процесів розбавлення та перемішування стічних вод з річковими;
+ моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з використанням геоінформаційних технологій;
+ комплексний моніторинг стану природних та антропогенних об'єктів: моніторинг стану вод, ґрунтів, атмосферного повітря, електромагнітного забруднення (впливу радіотехнічних об'єктів мобільного зв'язку), облік викидів, скидів, відходів, облік хімскладів та сміттєзвалищ, об'єктів природно-заповідного фонду;
+ інтегроване управління водними ресурсами, створення басейнових систем та обласних систем управління водними ресурсами з використанням геоінформаційних технологій;
+ створення комп'ютеризованих систем моніторингу стану довкілля загальнодержавного та регіонального рівня;
+ моніторинг та моделювання транспортних потоків з використанням ГІС-технологій;
+ аналіз впливу стану довкілля на захворюваність населення;
+ автоматизація екологічного оцінювання якості поверхневих вод областей України за класами та категоріями;
+ пошук екологічної інформації;
+ розробка екологічних сайтів та забезпечення доступу населення до еко
Скріншот
Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УНДІЕП)
Рубрика: Прилади, обладнання та послуги з моніторингу та контролю
Екологічна освіта та підготовка кадрів
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит
Геоінформаційні системи моніторингу та управління
Web-адреса: www.niiep.kharkov.ua
Основними напрямками наукової діяльності УНДІЕП, пов'язаними з дослідженнями в області охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування, екологічної безпеки й іншими видами діяльності, є:
+ розробка основ державної екологічної політики, спрямованої на підтримку екологічної рівноваги, забезпечення екологічної, у т.ч. радіаційної безпеки, покращення екологічного стану об'єктів навколишнього природного середовища;
+ розробка правових, нормативних, економічних і організаційних основ управління природоохоронною діяльністю;
+ розвиток наукових основ контролю та управління станом вод річкових басейнів;
+ наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-інформаційне, правове й організаційне забезпечення екологічного моніторингу;
+ розробка екологічних програм і нормативів, комплексних природоохоронних заходів, матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), наукові проблеми екологічної експертизи та екологічного аудиту;
+ розробка екологічно безпечних технологій та систем водовідведення;
+ розробка систем і методів управління промисловими відходами;
+ аналіз стану повітряного басейну та розробка заходів щодо його охорони;
+ наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні;
+ заповідна справа та збереження біологічного різноманіття.
Дослідження виконуються в 22 наукових лабораторіях інституту.
Скріншот
Кафедра екології Національного гірничого університету
Рубрика: Прилади, обладнання та послуги з моніторингу та контролю
Екологічна освіта та підготовка кадрів
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит
Рекультивація земель та очищення екосистем
Геоінформаційні системи моніторингу та управління
Web-адреса: www.nmu.org.ua
Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю екологія та охорона навколишнього середовища
Скріншот
ЕКОТИЖДЕНЬ (газета)
Рубрика: Екологічна освіта та підготовка кадрів
Web-адреса: www.menr.gov.ua/cgi-bingo?node=Ecotijden
ЕКОТИЖДЕНЬ - Всеукраїнська екологічна газета створена за сприяння Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
Засновник – Громадська організація «Центр Європи»
Редакційна Рада:
голова Ради – Георгій Філіпчук
Члени Ради: Олександр Бондар, Микола Жулинський, Степан Лизун, Анатолій Семинога, Микола Томенко, Іван Чорнокур, Юрій Щербак.
Головний редактор – Володимир Гаптар
Заст. головного редактора - Світлана Арідова
Відповідальний секретар - Людмила Козир
(редакція газети працює на громадських засадах)
Скріншот
Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)
Рубрика: Екологічна освіта та підготовка кадрів
Web-адреса: www.vstu.edu.ua
Підготовка фахівців зі спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Підготовка бакалаврів та магістрів екології за спеціалізаціями:
+ Техногенно-екологічна безпека.
+ Комп’ютеризовані системи екологічного моніторингу.
Скріншот
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (ДЕА)
Рубрика: Екологічна освіта та підготовка кадрів
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит
Web-адреса: www.dea.gov.ua
Основні види діяльності:
1. Освітня діяльність. Перепідготовка з напряму «Екологія» та підвищення кваліфікації державних службовців та фахівців з актуальних питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики.
2. Науково-дослідна діяльність. Виконання НДР з пріоритетних напрямів діяльності Мінприроди та інших міністерств і відомств, наукова підготовка кадрів з напряму «Екологічна безпека».
3. Інформаційно-просвітницька діяльність. Видавнича, проведення конференцій, виставок тощо.
4. Технічний комітет. Проведення підготовки та експертиз стандартів, необхідних для впровадження у сфері охорони навколишнього природного середовища тощо.
Агентство маркетингу та розвитку (ТОВ)
Рубрика:
Web-адреса: www.amd-ukr.com.ua
Спеціалізована виставка "Тепло Вода Повітря": найсучасніші тепло-, енерго-, ресурсоощадні технології та матеріали для виробництва, встановлення, експлуатації інсталяційних систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання та водовідведення, водоочищення, сучасних засобів автоматизації
Білоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)
Рубрика:
Web-адреса: www.btsau.kiev.ua
Підготовка бакалаврів за напрямком "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та підготовка спеціалістів за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Виставковий центр LEMBERG
Рубрика:
Web-адреса: www.lemberg.ua
Міжнародний екологічний форум "Енергозбереження. Альтернативна та відновлювальна енергетика. Комунальне господарство. Поводження з відходами" в рамках Міжнародного екологічного форуму "Eco solutions - новітні технології"
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Рубрика:
Web-адреса: www.vmurol.com.ua
Підготовка бакалаврів за напрямком "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та підготовка спеціалістів, магістрів за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища"
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 add Додати сайт Сайтів у підрубриці: 92 Версія для друку
VB.ua