Додати підприємство - це швидко та безкоштовно
Про проект  Про проект |  Преміум картки  Преміум картки |  Додати підприємство  Додати підприємство |  Партнери  Партнери |  Написати нам листа  Написати нам листа ВХІД ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ  ВХІД ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ 
укр. рус.
ШляхВи знаходитесь тут: Головна » Каталог сайтів підприємств екологічної спрямованості » Обробка екологічної інформації та екологічний аудит

Каталог сайтів підприємств екологічної спрямованості

Додати сайт

Обробка екологічної інформації та екологічний аудит

Сторінки: 1 2 add Додати сайт Сайтів у підрубриці: 12 Версія для друку
Скріншот
НДЛ ЕДЕМ Вінницького національного технічного університету
Рубрика: Екологічна освіта та підготовка кадрів
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит
Геоінформаційні системи моніторингу та управління
Web-адреса: www.ndledem.vn.ua
Науково-дослідна лабораторія екологічних досліджень та екологічного моніторингу (НДЛ ЕДЕМ) відома в Україні та за кордоном своїми науковими розробками в галузі моніторингу, моделювання, контролю та управління природними та техногенними об'єктами з використанням сучасних інформаційних технологій (баз даних, геоінформаційних систем, веб-технологій, XML та ін.).
Основні напрямки роботи вчених НДЛ:
+ математичне моделювання екологічних процесів;
+ моделювання процесів розбавлення та перемішування стічних вод з річковими;
+ моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з використанням геоінформаційних технологій;
+ комплексний моніторинг стану природних та антропогенних об'єктів: моніторинг стану вод, ґрунтів, атмосферного повітря, електромагнітного забруднення (впливу радіотехнічних об'єктів мобільного зв'язку), облік викидів, скидів, відходів, облік хімскладів та сміттєзвалищ, об'єктів природно-заповідного фонду;
+ інтегроване управління водними ресурсами, створення басейнових систем та обласних систем управління водними ресурсами з використанням геоінформаційних технологій;
+ створення комп'ютеризованих систем моніторингу стану довкілля загальнодержавного та регіонального рівня;
+ моніторинг та моделювання транспортних потоків з використанням ГІС-технологій;
+ аналіз впливу стану довкілля на захворюваність населення;
+ автоматизація екологічного оцінювання якості поверхневих вод областей України за класами та категоріями;
+ пошук екологічної інформації;
+ розробка екологічних сайтів та забезпечення доступу населення до еко
Скріншот
Український науково-дослідний інститут екологічних проблем (УНДІЕП)
Рубрика: Прилади, обладнання та послуги з моніторингу та контролю
Екологічна освіта та підготовка кадрів
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит
Геоінформаційні системи моніторингу та управління
Web-адреса: www.niiep.kharkov.ua
Основними напрямками наукової діяльності УНДІЕП, пов'язаними з дослідженнями в області охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування, екологічної безпеки й іншими видами діяльності, є:
+ розробка основ державної екологічної політики, спрямованої на підтримку екологічної рівноваги, забезпечення екологічної, у т.ч. радіаційної безпеки, покращення екологічного стану об'єктів навколишнього природного середовища;
+ розробка правових, нормативних, економічних і організаційних основ управління природоохоронною діяльністю;
+ розвиток наукових основ контролю та управління станом вод річкових басейнів;
+ наукове, методичне, метрологічне, приладове, програмно-інформаційне, правове й організаційне забезпечення екологічного моніторингу;
+ розробка екологічних програм і нормативів, комплексних природоохоронних заходів, матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), наукові проблеми екологічної експертизи та екологічного аудиту;
+ розробка екологічно безпечних технологій та систем водовідведення;
+ розробка систем і методів управління промисловими відходами;
+ аналіз стану повітряного басейну та розробка заходів щодо його охорони;
+ наукове забезпечення розвитку мереж природних територій, що підлягають особливій охороні;
+ заповідна справа та збереження біологічного різноманіття.
Дослідження виконуються в 22 наукових лабораторіях інституту.
Скріншот
Кафедра екології Національного гірничого університету
Рубрика: Прилади, обладнання та послуги з моніторингу та контролю
Екологічна освіта та підготовка кадрів
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит
Рекультивація земель та очищення екосистем
Геоінформаційні системи моніторингу та управління
Web-адреса: www.nmu.org.ua
Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю екологія та охорона навколишнього середовища
Скріншот
Український державний науково-технічний центр "Енергосталь"
Рубрика: Системи та засоби очищення води, питна вода
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит
Рекультивація земель та очищення екосистем
Альтернативна енергетика та енергозбереження
Системи контролю стану довкілля та природокористувачів
Екологічні інвестиції, модернізація підприємств
Web-адреса: www.energostal.kharkov.ua
УкрДНТЦ "Енергосталь" пропонує:
1. Енергозбереження: енергетичний аудит підприємств; розробка та реалізація програм енергозбереження; наскрізні витрати енергоресурсів; проекти спільного впровадження в рамках Кіотського протоколу; розробка та освоєння енергозберігаючих екологічно чистих технологій.
2. Захист повітряного басейну.
3. Захист водного басейну: замкнені оборотні системи водопостачання; система очищення відпрацьованих травильних розчинів і промивних вод; очищення відпрацьованих та циркуляційних емульсій; очищення знежирювальних розчинів; стабілізаційна обробка води; споруди для очищення стічних вод; напірні фільтри для очищення промислових стічних вод; очисні споруди поверхневих вод; пристрої для видалення масел з поверхні води.
4. Знешкодження та утилізація відходів.
5. Екологічний моніторинг: система екологічного моніторингу якості атмосферного повітря; екологічний аудит; проведення інвентаризації джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу і визначення ефективності роботи газоочисних установок; паспортизація газоочисних установок.
6. Генеральне проектування підприємств. Створення нових технологій виробництва. Розробка «під ключ» АСУ ТП металургії, коксохімії, енергетики, машинобудування. Оптимізація технологічних процесів.
7. Нормативне і метрологічне забезпечення підприємств: атестація; розробка, узгодження та державна реєстрація нормативної документації; одержання дозволів; школа-семінар з підготовки персоналу центральних заводських лабораторій і метрологічних служб підприємств.

З 2004 р. УкрДНТЦ "Енергосталь" є засновником та видавцем науково-виробничого журналу "Екологія та промисловість", який входить до переліку видань, затверджений ВАК України для публікації наукових робіт для отримання ступенів кандидата та доктора наук.
Скріншот
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління (ДЕА)
Рубрика: Екологічна освіта та підготовка кадрів
Обробка екологічної інформації та екологічний аудит
Web-адреса: www.dea.gov.ua
Основні види діяльності:
1. Освітня діяльність. Перепідготовка з напряму «Екологія» та підвищення кваліфікації державних службовців та фахівців з актуальних питань природоохоронної діяльності та реалізації державної екологічної політики.
2. Науково-дослідна діяльність. Виконання НДР з пріоритетних напрямів діяльності Мінприроди та інших міністерств і відомств, наукова підготовка кадрів з напряму «Екологічна безпека».
3. Інформаційно-просвітницька діяльність. Видавнича, проведення конференцій, виставок тощо.
4. Технічний комітет. Проведення підготовки та експертиз стандартів, необхідних для впровадження у сфері охорони навколишнього природного середовища тощо.
Скріншот
Кафедра теплоенергетики Вінницького національного технічного університету
Рубрика: Обробка екологічної інформації та екологічний аудит
Альтернативна енергетика та енергозбереження
Web-адреса: www.vstu.vinnica.ua/ua/kaf/te
Розробка, раціоналізація, аудит природо- і енергозберігаючих теплотехнологічних систем на основі біогазових технологій, піролізу та газогенерації.
Захист навколишнього середовища від теплового забруднення.
Енергозбереження.
Адмірал (ПП)
Рубрика:
Web-адреса: www.admirall.com.ua
Енергоаудит; розробка індивідуальних систем електро-, водо-, тепло- постачання; поставка, монтаж та сервісне обслуговування систем та обладнання. Продукція: вітрогенератори, стабілізатори напруги, ДБЖ, мініелектростанції, фотобатареї та ін.
Еко Орхім Плюс (ПП)
Рубрика:
Web-адреса: www.ecoorhimplus.uaprom.net
Розробка природоохоронної документації. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. ОВНС
ЕкоІнорм
Рубрика:
Web-адреса: waste.ua
Надання інформаційних послуг у сфері поводження з відходами: підтримка сайту «Мир отходов»; проведення щорічної міжнародної виставки WasteECo з природоохоронних технологій та поводження з твердими відходами, стічними водами і викидами в атмосферу.
Інститут гідробіології Національної академії наук України (ІнГБ НАНУ)
Рубрика:
Web-адреса: www.hydrobio.at.ua
Відділ екології водоймищ, відділ санітарної гідробіології, відділ екологічної фізіології водяних рослин, відділ екологічної фізіології водяних тварин, відділ іхтіології та екології річкових систем, відділ прісноводної радіоекології, відділ екотоксикології, відділ гідрохімії, лабораторія гідроекологічних проблем Дунаю
Сторінки: 1 2 add Додати сайт Сайтів у підрубриці: 12 Версія для друку
VB.ua